1941-42 klass1-2

1941-42 klass 1-2
Övre Raden: Elly Johansson, Anna-Lisa Andersson, läraren Olga Åkesson, Ruth Lundgren, Ann-Britt Linder.
Nedre raden: Berit Andersson, Ulla-Britt Kjellander, Aina Gustavsson, Kjell Johansson, Lennart Lagerstrand, Lennart Freij, Ing-Britt Blom, Doris Andersson