Sjöstrand

Stationsföreståndare. E V Sjöstrand f 1903 tjänstgjorde åren 1942-1947