1942 klass5-6

1942 klass 5-6
Bakre raden fr. v. Bengt Emanuelsson, Stig Martinsson, Börge Emanuelsson, Ingemar Björkqvist, Gunnar Fröman, Gustav Evaldsson, Per Josefsson, Arne Holgersson, Mats Fröman, Henry Pettersson,
Karl Björkqvist. Lars-Åke Apelkvist
Främre raden fr. v. Asta Persson, Gunvor Schön, Gerd Gustavsson, Aina Blomdahl, Sonja Josefsson, Astrid Gustavsson, Gunvor Johansson, Eivor Claesson, Hervor Andersson, Gullan Kling.