Styrelse

   • Ordförande Margareta Persson
   • Vice ordförande Inger Fagersson
   • Kassör Stig Fagersson
   • Sekreterare Göran Pettersson
   • Styrelseledamot Anders Bertilsson
   • Styrelseledamot Barbro Albihn
   • Styrelseledamot Arne Törnqvist
   • Styrelsesuppleant
   • Styrelsesuppleant
  •  Anställd Jan-Erik Josefsson Tel: 072-2289147

Senaste inläggen