A G Pettersson

Stationsföreståndare A G Pettersson f 1886 tjänstgjorde åren 1937-1942