Arne Persson

Stationsföreståndare Arne Persson tjänstgjorde åren 1961-1962