Stationshuset

Trädets första stationshus byggdes 1874