Gunnar Ellström

Stationsföreståndare Gunnar Ellström tjänstgjorde åren 1962-1973