Högabacka

Vid norra utfarten från Trädets samhälle ligger ett område med järnåldersgravar. Det består av ca 15 gravar varav en stormansgrav.

Platsen heter Högabacka, och här har Kölaby hembygdsförening sedan 1935 sin hembygdsstuga.

Här finns också en runsten. Den påträffades redan 1880 på Lillegårdens mark. Stenen sprängdes tyvärr mitt itu, innan runorna upptäcktes. Så småningom fogades bitarna ihop, och stenen restes vid Trädets järnvägsstation.

Senare flyttades stenen till Högabacka. Inskriften lyder: ”Styr, Tjodulfs son, reste denna sten efter Övind, sin broder, en mycket dugande ung man.” (Svärdström 1958, s. 323). Kölaby Hembygdsförenings stuga Kärrastugan kommer ursprungligen från Björnakärr, ett torp under. Lundby.

Äldsta delen av stugan är från 1700- talet. Troligen har stugan byggts om och till på 1850-talet. Den flyttades till Högabacka 1932, som gåva av godsägare Alfred Johansson Lundby. Ladan är från Skogslund, en ängslada i skiftesverk, ett flerhundraårigt byggnadssätt. 
Den flyttades till Högabacka 1945, även den en gåva av Johannes Johansson Lundby.

Marken är fornminnesskyddat område, men har under tidigt 1900-tal odlats. Det finns de som fortfarande minns potatisåkrarna här. Föreningen använder Högabacka vid valborgsfirande samt en friluftsgudstjänst i slutet av juli.

Senaste inläggen