A Höök

Stationsföreståndare
A Höök f. 1821 tjänstgjorde åren 1873-1882