Järnvägsstation

Byggdes 1906, 1 väntsal, 1 exped. och bagage
rum,1 bost.läg. om 4 rum. 1 kök, 1 hall.
 (Enl. Sveriges bebyggelse.)