klassträff_1957

Trädet 2015.04.11. Klassträff vid Trädets skola. Årskullarna 55,56 och 57 på trappan till den fd skolan i Trädet. Foto Roger Turesson