Kronogården

Kronogården är en hembygdsgård med lantbruk- och bryggerimuseum, som ägs och drivs av Kölaby hembygdsförening. Gården är belägen ca 1 km norr om Trädets samhälle.  Föreningen köpte gården 1991. Den var då mycket förfallen och i stort  behov av reparation.

Den består av boningshus, lagård, drängstuga, svinhus och jordkällare. Därtill hör en ganska stor tomt och en naturstig, som används vid tipspromenader. Slingan är ca två km lång.

Kronogården var som namnet säger en kronans gård, dvs staten ägde gården. Här var rusthåll, och man skulle hålla häst och ryttare åt Västgöta regemente. 1855 friköptes gården.

Det nuvarande huset är från 1875 och ladugården byggdes 1909. Omkring 1950 bestod  gården av 18 ha åker och 32 ha skog, det räknades då som en stor gård.

Boningshuset reparerades 1948 men trots det fanns det inga bekvämligheter inomhus. Makarna Reguel och Greta Andersson levde här till i slutet av 1980-talet utan varken vatten eller avlopp inne.

När den siste av makarna dog såldes gården, eftersom det inte fanns några bröstarvingar. Föreningen fick då möjlighet att köpa byggnaderna.

Vid den tidpunkten höll Ekomuseum Ätradalen -Falbygden på att bildas, och eftersom  Kölaby hembygdsförening ägde en stor samling jordbruksredskap var det lämpligt att låta Kronogården bli ett av kärnobjekten med ett museum som speglar jordbruket under åren 1850 till 1950.

Föreningen har haft som mål att skapa ett levande museum, därför har man försökt att undan för undan skapa något nytt. Under de åtta år som gått har mycket hänt. Förutom nödvändiga reparationer har ladugården försetts med körbrygga och vandring. De stora cisterner och andra redskap som en gång fanns i Trädets bryggeri har efter en tid i Ulricehamn kommit till Kronogården.

I boningshuset har vinden inretts och där har skapats miljöer, som visar interiörer från handelsboden, skolan och byskomakaren. Här finns också en pigkammare.  I drängstugan återfinns en för året nytillverkad fattigstuga. Svinhuset inrymmer förutom suggan med sina kultingar, också snickarbod och smedja. Samtliga miljöer är försedda med skickligt tillverkade dockor i tidstypisk klädsel. Under flera vintrar har ett tiotal föreningsmedlemmar arbetat med att tillverka dockor och färdigställa miljöer.

Eftersom gården kräver ständig tillsyn och mycket arbete har nu föreningen en heltidsanställd arbetskraft.

 Du kanske planerar släktträff eller födelsedagsfirande och söker en speciell lokal. Kronogården är svaret. För bokning, hör av Dig till
tel. 072-228 91 47

 

Tycker du vistas i en gammal kulturmiljö i ett naturskönt område av Ätradalen, kom då gärna och besök oss.