Nelander

Stationsföreståndare J F Nelander f 1867 tjänstgjorde åren 1906-1930