Policys för Kölaby Hembygdsförening.

Policys för Kölaby Hembygdsförening.

Syftet med dessa policys är att höja debutåldern för tobak och alkohol bruk, förhindra missbruk av narkotika och dopning och verka för jämställdhet inom föreningens verksamhet

Förhållningssätt TOBAK

Åldersgräns 18 år enligt svensk lag.

Vi tillåter inte att våra ungdomar under 18 år använder tobak. Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar använt tobak gör vi på följande sätt:

Samtalar med ungdomarna och kontaktar föräldrarna.

Ansvaret för att dessa regler följs är ungdomarnas, föräldrarnas och ledarnas.

Som vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina ungdomar.

Förhållningssätt ALKOHOL

Åldersgräns 18 år för att köpa folköl och att dricka på restaurang. Åldersgräns för köp på systembolag, enligt svensk lag.

Vi tillåter inte att våra ungdomar under 18 år dricker alkohol. Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar druckit alkohol gör vi på följande sätt:

Samtalar med ungdomarna och kontaktar föräldrarna.

Ansvaret för att dessa regler följs är ungdomarnas, föräldrarnas och ledarnas

Som vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina ungdomar.

 • Man får inte dricka alkohol i verksamheter där man har ansvar för ungdomar
 • Man kommer inte berusad eller bakfull till ett möte
 • Man får inte dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens verksamhet

Vid misstanke om alkoholproblem hos någon av våra ledamöter gör vi på följande sätt:

 • Enskilt samtal
 • Erbjuder hjälp och stöttning

Ansvaret att dessa regler följs är i första hand styrelsens

Förhållningssätt NARKOTIKA, DOPNINGSPREPARAT

All hantering av narkotika och dopningspreparat är förbjudet enligt svensk lag.

Om vi skulle upptäcka narkotika/dopningsbruk hos någon av våra medlemmar gör vi på följande sätt:

 • Samtalar med medlemmen och föräldrakontakt för ungdomar
 • Kontakt med sociala myndigheter och polis
 • Utifrån dessa samtal bestämmer vi eventuella konsekvenser för de berörda

Ansvaret för att dessa regler följs är i första hand styrelsens.

Jämställdhetspolicy

För oss i Kölaby Hembygdsförening är det viktigt att alla medlemmar behandlas lika oavsett kön. I syfte att verka för jämställdhet mellan könen har vi antagit följande jämställdhetspolicy

 • Kvinnor och män har lika stort inflytande i beslutande organ
 • Både mäns och kvinnors kunskaper, erfarenheter och värderingar tas tillvara och får påverka föreningens utveckling
 • Arbetsformer och fördelning av uppdrag utformas så att kvinnor och män får lika stora möjligheter att medverka
 • Kvinnor och män har lika många positiva sidor. Om vi inom Kölaby Hembygdsförening har båda könen representerade bland beslutsfattare så får vi en bra förening.

Styrelsen ansvarar för att:

 • Policydokumenten blir kända för samtliga medlemmar i föreningen.
 • Samtliga policys anslås på Kronogården

Vi beaktar FN´s barnkonvention i allt vårt arbete och i alla aktiviteter inom föreningen. Dessa policys skall aktualiseras och årligen antas av föreningens årsmöte.

Ovanstående policys är upprättade av och antagna av styrelsen och tas upp och aktualiseras på kommande årsmöten

2014-12-18

Styrelsen Kölaby Hembygdsförening

Ordf. Margareta Persson

Sekr. Sigbritt Wilhelmsson

Kassör Stig Fagersson