Rätt rad och vinnare den 19 juli

Kölaby hembygdsförenings tipspromenad på Kronogården den 19  juli
samlade 377deltagare
Pristagare i vuxenklass
1. Jan Gabrielsson Trädet 15 rätt. 1873 cm
2. Jörgen Olsson Kinnarp 15 rätt. 1925 cm.
3. Rasmus Kristensen Falköping 15 rätt. 1820 cm.
Pristagare i ungdomsklass
1. Sune Rylander Trädet 15 rätt. 1800 cm
2. Belle Örn 15 rätt. 1572 cm
3. Hugo Plagwitz Falköping 15 rätt. 1506 cm
Rätta svar:
1. Zucchini
2. Samir och Viktor
3. Helsingfors
4. Södermanland
5. Professor Ville Vingmutter
6. Hunneberg
7. Lill-Babs
8. Lavendel
9. Mustang
10. Myggfångare
11. George Clooney
12. Mårbacka
13. Skara sommarland
14. Justitieminister
15. 6 mål
Rätt rad: X21  21X  2X1  X11  222
Skiljefråga: 1884 cm.