Rätt rad och vinnare den 20 juli

Kölaby hembygdsförenings tipspromenad på Kronogården den 20 juli
samlade 370 deltagare
Pristagare i vuxenklass
1. Bo Eckerlid Stenstorp 15 rätt. 1570 g.
2. Assar Jarlsson Falekvarna 15 rätt. 1600 g.
2. Jonny Engström Kinnarp 15 rätt. 1430 g.
3. Annica Gabrielsson Falköping 15 rätt. 1425 g.
Pristagare i ungdomsklass
1. Ruben Andersson Falköping 15 rätt. 1360 g.
2. Alfred Andersson Falköping 15 rätt. 850 g.
3. Maja Johansson Broddetorp 14 rätt. 1532 g.
Rätta svar:
1. Mitsubishi
2. Venedig
3. B
4. Palindrom
5. Nusnäs
6. Hemsöborna
7. 5
8. Kristallen
9. 1878
10. Oceanien
11. Den saknar stamtavla
12. Lila
13. Tärnaby
14. Lilla gubben
15. Ganasch
Rätt rad: 21X  X1X  X1X  X21  X11
Skiljefråga: 1515 gram.