Rätt rad och vinnare den 20 juni

Kölaby hembygdsförenings tipspromenad på Kronogården den 20  juni
samlade — deltagare
 
Pristagare i vuxenklass
1. 
2. 
3. 
 
Pristagare i ungdomsklass
1. 
2. 
3. 
 
Rätta svar:
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
Rätt rad: 
Skiljefrågan: