Rätt rad och vinnare den 20 juni

Kölaby hembygdsförenings tipspromenad på Kronogården den 20  juni
samlade 242 deltagare
Pristagare i vuxenklass
1. Christer Johansson Halsarp 15 rätt. 703 cm.
2. Elsy Höglund Falköping 15 rätt. 600 cm.
3. Ingela Öman Kinnarp 15 rätt. 463 cm.
Pristagare i ungdomsklass
1. Lucas Rylander Trädet 14 rätt. 567 cm.
2. Cornelia Schöning Tidaholm 14 rätt. 495 cm.
3. Leo Henriksson Timmele 14 rätt. 295 cm.
Rätta svar:
1. Lungorna
2. Tomas Eneroth
3. Danmark
4. Skåne
5. Tjeckoslovakien
6. Barnbördshus
7. Harley Davidsson
8. Litauen
9. Carola
10. K
11. Grimsås
12. Posten
13. Hundar
14. Noggrann
15. Fyra
Rätt rad: 2XX 1XX 2X1 221 1X1
Skiljefrågan: 872 cm