Rätt rad och vinnare den 28 juni

Kölaby hembygdsförenings tipspromenad på Kronogården den 27 juni
samlade deltagare
Pristagare i vuxenklass
1.
2.
3.
Pristagare i ungdomsklass
1.
2. .
3.
Rätta svar:
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Rätt rad:
Skiljefråga: