Rätt rad och vinnare den 21maj

Kölaby hembygdsförenings tipspromenad på Kronogården den 21 maj
samlade deltagare


Pristagare i vuxenklass
1.
2.
3.

Pristagare i ungdomsklass
1.
2.
3.

Rätta svar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Rätt rad:
Skiljefråga: