Rätt rad och vinnare den 23 augusti

Kölaby hembygdsförenings tipspromenad på Kronogården den 23 augusti
samlade 282 deltagare
Pristagare i vuxenklass
1. Ing-Marie Bertilsson Falekvarna 15 rätt. 122 st.
2. Åke Öst Falköping 15 rätt. 101 st.
3. Bo Gustavsson Falköping 15 rätt. 88 st.
Pristagare i ungdomsklass
1. Alfred Andersson Falköping 14 rätt. 90 st.
2. Ruben Andersson Falköping 14 rätt. 288 st.
3. Julia Johansson Trädet 13 rätt. 185 st.
Rätta svar:
1. Smygjakt på vilt
2. Skagerack
3. Häger
4. Ett tryck på nerv i handleden
5. Kofi Annan
6. Brazil Jack
7. För kopiering av utskrifter
8. 9 september
9. Parallellogram
10. Gravensteiner
11. Skidspetsmoln
12. AIK
13. Vår tid är nu
14. Shiba
15. Kerala Indien
Rätt rad: X11 2X1 XX2 X1X 1X2
Skiljefråga: 178 st.