Rätt rad och vinnare den 22 augusti

Kölaby hembygdsförenings tipspromenad på Kronogården den 22 augusti
samlade — deltagare
Pristagare i vuxenklass
1.
2.
3.
Pristagare i ungdomsklass
1.
2.
3.
Rätta svar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12 .
13.
14.
15.
Rätt rad:
Skiljefråga: