Rätt rad och vinnare den 22 augusti

Kölaby hembygdsförenings tipspromenad på Kronogården den 22 augusti
samlade 256 deltagare
Pristagare i vuxenklass
1. Carina Karlén Åsarp 15 rätt. 6979 gr.
2. Yvonne Torstensson Kinnarp 14 rätt. 3770 gr.
3. Monika Setterberg Falköping 14 rätt. 7440 gr.
Pristagare i ungdomsklass
1. Sebastian Nordgren Brismene 12 rätt. 2572 gr.
2. Tekla Öjdahl Vilske-Kleva 12 rätt. 4733 gr.
3. Ruben Andersson Falköping 11 rätt. 5000 gr.
Rätta svar:
1. 1904-1914
2. Square Dance
3. Apache
4. Gustav II Adolf
5. 1991-1994
6. Tingstadsvass
7. Frimärken
8. Sibylla
9. E3
10. Dag Hammarskjöld
11. Linköping
12 .Møllehøj
13. Levin
14. Karlskrona
15. 4
Rätt rad: X22 12X 121 222 11X
Skiljefråga: 3664 gr.