Rätt rad och vinnare den 24 maj

Kölaby hembygdsförenings tipspromenad på Kronogården den 24 maj
samlade 288 deltagare
Tyvärr smög ett fel in i rättningsmallen.
De inlämnade startkorten är kontrollerade
Pristagare i vuxenklass
1. Gertrud Andersson Falköping 15 rätt. 35°
1. Johan Andersson Falköping 15 rätt. 35°
1. Ingvar Svensson Kinnarp 15 rätt. 33°
1. Bosse Hermansson Falköping 15 rätt. 33°
Pristagare i ungdomsklass
1. Ruben Andersson Falköping 15 rätt. 38°
2. Elis Nyström Falköping 14 rätt. 35°
3. Agnes Nyström Falköping 13 rätt. 34°
Rätta svar:
1. Dance you off
2. Lilla fruntimret
3. Paradis-Oskar
4. Apotek
5. Skåne
6. Landgång
7. Don Pedro
8. Sverige
9. Malaysia
10. Likör
11. Peritonit
12. Josef
13. Solna
14. Finland
15. Pinsam
Rätt rad: 221 XX1 XX2 212  X21
Skiljefråga: 34°