Rätt rad och vinnare den 25 juli

Kölaby hembygdsförenings tipspromenad på Kronogården den 25  juli
samlade 300 deltagare.
Fråga 8 UTGÅR
Pristagare i vuxenklass
1. A-L Våring Falköping 14 rätt. 1017 st.
2. Lars Elander Hökerum 14 rätt. 1035 st.
2. Daniel Karlsson Västra Frölunda 14 rätt. 912 st.
Pristagare i ungdomsklass
1. Sebastan Nordgren Brismene 14 rätt. 1162 st.
2. Alfred Andersson Falköping 14 rätt. 1200 st.
3. Elisabeth Törnqvist Rimbo 14 rätt. 721 st.
Rätta svar:
1. Osby
2. Januari 2018
3. Michel Tornéus
4. Peter Lundblad
5. Tanzania
6. Begravning utan cermoni
7. 1965
9. Söndagen efter midsommardagen
10. Pokemon GO
11. Pålstek
12. Baloo
13. 4 st
14. 40 år
15. Patrik Duffy, Viktoria Principal
Rätt rad: 111 1XX X  2 112 221
Skiljefråga: 983 st.