Rätt rad och vinnare den 29 augusti

Kölaby hembygdsförenings tipspromenad på Kronogården den 29 augusti
samlade  deltagare
Pristagare i vuxenklass
1.
1.
2.
Pristagare i ungdomsklass
1.
2.
3.
Rätta svar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Rätt rad:
Skiljefråga:
Bonusvinster 2018
Vuxenklass.
1.
2.

3.

Ungdomsklassen.
1.
2.
3.