Rätt rad och vinnare den 1 juni

Kölaby hembygdsförenings tipspromenad på Kronogården den 1 juni
samlade  265 deltagare
Pristagare i vuxenklass
1. Gertrud Andersson Falköping 15 rätt. 950 ml.
1. Margot Sandborg Falköping 15 rätt. 950 ml.
2. Kerstin Karlén Falköping 15 rätt. 754 ml.
3. Lilian Dahlström Falköping 15 rätt. 750 ml.
Pristagare i ungdomsklass
1. Ruben Andersson Falköping 14 rätt. 490 ml.
2. Sebastian Nordgren Brismene 14 rätt. 250 ml.
3. Albin Blank Döve 13 rätt. 501 ml.
Rätta svar:
1. Sverige
2. 3000 meter
3. Antonio Guiterres
4. Nr 1 är gladan
5. Sagerska huset
6. 3 år
7. Anders Celcius
8. Sveg
9. Baslinje
10. Månsing
11. 85 år, Jan Malmsjö
12. Kungen
13. Italien
14. Emission
15. Grodan förvandlas till en prins
Rätt rad: 2XX  1X2  12X  XX1  21X
Skiljefråga: 910 ml.