Rätt rad och vinnare den 5 juli

Kölaby hembygdsförenings tipspromenad på Kronogården den 5 juli
samlade 324 deltagare
Pristagare i vuxenklass
1. Anette Johansson Falköping 15 rätt. 1455 st.
2. Inga-Lill Josefsson Falköping 15 rätt. 1525 st.
3. Margarethe Wetterholm Falköping 15 rätt. 1570 st.
Pristagare i ungdomsklass
1. Sebastian Nordgren Brismene 15 rätt. 1328 st.
2. Algot Hagberg Ulricehamn 15 rätt. 189 st.
3. Casper Öberg Ulricehamn 15 rätt. 100 st
Rätta svar:
1. Ove
2. Audiogram
3. Lanolin
4. Aaron
5. Uppsala
6. Lavett
7. Stout
8. Mausoleum
9. Dyslexi
10. Skolmåltidsbiträde
11. Mexiko
12. Greta Gris
13. Stalaktit
14. Makron
15. Danmark
Rätt rad: 2XX  11X  2X2  221  1X2
Skiljefråga: 1473 st.