Rätt rad och vinnare den 8 augusti

Kölaby hembygdsförenings tipspromenad på Kronogården den 8 augusti
samlade deltagare
Pristagare i vuxenklass
1.
2.
3.
Pristagare i ungdomsklass
1.
2.
3.
Rätta svar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Rätt rad:
Skiljefråga: