Rätt rad och vinnare den 12 juli

Kölaby hembygdsförenings tipspromenad på Kronogården den 12  juli
samlade 322 deltagare
Pristagare i vuxenklass
1. Lotta Möller Falköping 15 rätt. 199 msk.
2. Tobias Larsson Kinnarp 14 rätt. 44,5 msk
2. Roger Andersson Falköping 14 rätt. 43,5 msk
Pristagare i ungdomsklass
1. Alfred Höglund Domsjö 14 rätt. 81 msk.
2. Elisa Sandbjörk Falköping 14 rätt. 127 msk.
3. Sebastian Nordgren Brismene 13 rätt. 43 msk
Rätta svar:
1. Valkyria
2. 40 år
3. Mangling av textilier
4. San Francisco
5. Uthållighet
6. Ior
7. 1978
8. Stålmannen
9. Nilen
10. Samerna
11. Krona
12. 150 mil
13. E
14. Peter Himmelstrand
15. 60 år
Rätt rad: 1XX  X1X  X2X X2X  122
Skiljefråga: 44 msk