Rätt rad och vinnare den 13 juli

Kölaby hembygdsförenings tipspromenad på Kronogården den 13 juli
samlade 468 deltagare
Pristagare i vuxenklass
1. Kerstin Berggren Nyköping 15 rätt. 860 st.
2. Gullan Björk Kinnarp 15 rätt. 863 st.
3. Margot Sandborg Falköping 15 rätt. 802 st.
Pristagare i ungdomsklass
1. Molly och Olle Trädet 15 rätt. 753 st.
2. Karin Andersson Axtorp 15 rätt. 701 st.
3. Agnes Nyström Falköping 15 rätt. 697 st.
Rätta svar:
1. Doftschersmin
2. 1990
3. B1 och B2
4. Nederländerna
5. Förbud att parkera fordon, men får stanna för av och påstigning.
6. Gordon Kaye
7. Skåne
8. Pippi
9. Göteborg-Stockholm
10. Italien
11. Stig Blomqvist
12. Utan anmärkning
13. År 1972
14. Helsingborg
15. Göteborg
Rätt rad: X2X  1XX  121  X21  1XX
Skiljefråga: 836 st.