Rätt rad och vinnare den 15 juni

Vid tipspromenaden torsdag den 15 juni  skedde ett beklagligt missöde.  Rättningsmallen var felaktig. När felet uppdagades gjordes en ny mall och alla inlämnade startkort kontrollrättades. När korten rättades första gången klipptes startnumret bort och sattes på tavlan. Det medförde då att vi inte kunde korrigera resultatet där. Vi ber om ursäkt för misstaget

Kölaby hembygdsförenings tipspromenad på Kronogården den 15 juni
samlade 240 deltagare
Pristagare i vuxenklass
1. Gunnar Claesson Falköping 15 rätt. 940 st.
2. Anna-Karin Linder Trädet 15 rätt. 902 st.
3. Ingrid Hansson Börstig 15 rätt. 1092 st.
Pristagare i ungdomsklass
1. Valter Malmström Falköping 15 rätt.943 st.
2. Ruben Andersson Falköping 15 rätt. 785 st.
3. Elsa Lindholm Vartofta 15 rätt. 333 st.
Rätta svar:
1. 1844
2. 1947
3. Anders Bagge
4. Skåne mejerier
5. Öland
6. Emoji
7. Farbror Frej
8. Åtgärda ett problem tidigt
9. Björnes magasin
10. Mamma
11. Varuhuset
12. Kornell
13. Robin
14. Tenn
15. Arne
Rätt rad: 2X1  1X2  11X  XX1  2X1
Skiljefråga: 994 st.