Skolfoto 1907-1940_

Ett skolkort från 1907, taget i storskolan i Kölaby. Läraren är kantor C G Nyqvist som kom till Kölaby från Torbjörntorp. han pensionerades 1925 och flyttade då till Falköping, där han avled två år senare. Översta raden från vänster: Paul Andersson, Erik Gustavson, Paul Josefsson, Carl Andersson, Nils Gustavsson, Edvin Kroon, Torsten Johnson, Gilbert Falk, Nils Bergman, Arthur Wilhelmsson, Gillis Andersson, August Andersson, Einar Efraimsson, Carl Meijer. Andra raden: Ingrid Claesson, Judith Snygg, Martin Andersson, Hugo Gustafsson, Mårten Rask, Carl Johansson, Henning Alqvist, Carl Gustafsson, Artur Rask, Halvar Larsson, Einar Johansson, Walter Andersson, ?. Tredje raden: Alida Andersson, Heldina Westberg, Sigrid Bergman, Beda Dag, Gertrud Andersson, Anna Ahlqvist, Ebba Walén, Annie Gustavsson, Ingeborg Larsson, Annei Olausson, Elsa Andersson, ?. Berta Andersson, Signe Josefsson. Främre raden: Gunhild Gustavsson, Märta Andersson, Agnes Dag, Henny Johansson, Matilda Ahlqvist, Elsa Meijer, Sigrid Fransén, Frida ?.
Skolfoto 1912 Hilda Jakobsson (f: Sandström) som nummer tre av de sittande flickorna räknat från höger. Hon bär en randig klänning.
Skolkort 1933 klass 1. Fr. v. Olga Åkesson, Per- Olof Moell, Nils Persson, Ulla Karlsson, Dittan Josefsson, Margit Andersson, Bernhard Kroon, Gunnar Martinsson.
1933 klass 5. Kölaby skola spelade fotboll mot Börstig. Lärare Karl Björkqvist. Bakre raden fr. v. Birgit Högsgärdet, Kerstin Hansson, Karin Martinsson, Gunnel Gerbert, Erik Johansson, Ingvar Johansson, Julius Johansson, Kurt Glansen, Daniel Vernersson, Stina Emanuelsson, Främre raden fr. v. Inga Modig, Georg Skoglund, Bengt Hansson.
Detta kort är tagit sista examen i gamla skolans trädgård 1934. Uthuset i bakgrunden. Första raden fr. v. 1. Tage Hulin, 2. ?. 3. ?. 4. Lasse Hagström, 5. Per Emanuelsson, 6. Adelina Knutas, 7. Veina Jansson, 8. Inger Dahlälv, 9. Barbro Björkqvist, 9. Linnea Lagerstrand. Andra raden fr. v. 1. Gunnar Schön, 2. Mats Lööv, 3. Bengt Hansson, 4. Lennart Lager, 5. ?. 6. Ingrid Johansson, 7. Maud Södergren, 8. Karin Sandahl, 9. Märta Fröman, 10. Sara Emanuelsson. Tredje raden fr. v. 1. John Hulin, 2. Kurt Glansen, 3. Inga Modig, 4. Ingvar Johansson, 5. Erik Johansson, 6. Carin Martinsson, 7. Kerstin Hansson, 8. Greta Mård, 9. Stina Emanuelsson, 10. Greta Strid, 11. Birgit Andersson, 12. Kerstin Jansson, 12. Vega Hulin, 13. ?. 14. Olle Olsson. Först tredje raden: 1. Georg Skoglund, 2. Karl Björkqvist, 3. Gunnel Gerbert
1936 klass 2-6. Bakre raden fr. v. Barbro Björkqvist, Ingrid Johansson, Birgit Josefsson, Inger Dahlälv, Maud Södergren, Linnea Lagerstrand, Astrid Larsson, Adelina Knutas, Göran Gustavsson. Mittersta raden fr. v. Lärarinnan Olga Åkesson, Karl-Erik Emanuelsson, Åke Johansson, Arnold Rydén, Per Emanuelsson, Mats Carlsson-Wallén, Harald Josefsson, Åke Ohlsson, Magnus Hansson, Gustav Hulin ?, Magnus Fransson, Gösta Karlsson, Karl Björkqvist. Första raden fr. v. Två stycken småpojkar hade inte börjat skolan Gerhard Fasth, Ingemar Björkqvist. Harry Lagerstrand, Gunnar Josefsson, Veina Jansson, Margit Fröman, ?. Bengtsson, Eris Kölby, Inga Fransson, Ingrid.
1937 klass 1-4 Bakre raden fr. v. Bernhard Kroon, Ingemar Myregård, Harry Lagerstrand, Per-Olof Moell, Gunnar Martinsson, Gunnar Josefsson. Mitten fr.v. Olga Åkesson, Nils Persson, Margit Fröman, Inga Hultberg, Stina Andersson, Iris Andersson, Inga Fransson, Margit Andersson, Evy Fast, Märta Knutsson, Margit Gustavsson, Inga Jansson, Ingeborg Davidsson, Tyra Jansson, Sonja Josefsson, Gerd Gustavsson, Elin Larsson, Ulla Karlsson. Rune Emanuelsson, Gunnar Knutsson, Inga Andersson, Tyra Jansson, Stina Johansson, Aina Blomdahl, Gunvor Schön, Torborg Andersson, Eivor Claesson, Ingemar Bjökvist, Björn Kroon, Per Josefsson, Leif Svensson, Gunnar Fröman, Börje Emanuelsson, Inge Fransson, Ingrid Björsell, Stina Ryden, Gunvor Johansson, Märta Johansson, Asta Persson
1937 klass 4-6 Bakre raden fr.v. Stig Emanuelsson, Dagny Johansson, Inge Svensson, Inga Fransson, Olga Åkesson, Inge? Sverkilstorp) Dittan Josefsson, Per-Olof Moe, Anna-Britta Gustavsson, Britta Hultberg, Karl Björkvist, Harald Lund, Stina Ryden, Nils Persson, Margit Andersson, Ingmar Jansson. Mitten fr.v. Evy Fast, Inga Hultberg, Margit Gustavsson, Inga Andersson, Stina Johansson, Märta Knutsson, Ingeborg Davidsson, Tyra Jansson, Stina Johansson, Britta Lagerstrand, Ulla Karlsson. Främre raden fr. v. Ingemar Myregård, Gunnar Martinsson, Bernhard Kroon, Inge Fransson, Gunnar Knutsson, Rune Emanuelsson.
1938 klass 1-2 Bakre raden fr. v. Olga Åkesson, Anna-Lisa Hultberg, Astrid Gustavsson, Gerd Gustavsson, Aina Blomdahl, Sonja Josefsson, Eivor Claesson, Mellersta Raden fr.v. Lars-Åke Apelkvist, Asta Persson, Hervor Andersson, Astrid Mård, Ella Davidsson, Barbro Johansson, Gulla Kling, Ingrid Björsell, Gunvor Johansson, Gunvor Schön, Bengt Emanuelsson, Främre raden fr. v.Börge Emanuelsson, Björn Kroon, Mats Fröman, Stig Martinsson, Per Josefsson, Gustav Evaldsson, Gunnar Fröman, Henry Pettersson, Sten-Åke Knutsson, Ingemar Björkvist, Arne Holgersson.
1938 klass 4-6 Bakre raden fr. v. Carl Björkqvist, Britta Lagerstrand, Dagny Johansson, Dittan Hansson, Josefsson, Britta Hultberg, Eris Andersson, Inga Fransson, Stina Andersson, Ulla Karlsson, Dagny Johansson, margit Andersson, Anna-Britta Gustavsson, Elin Andersson. Mellersta raden fr. v. Torborg Andersson, Ingeborg Davidsson, Inga Andersson, Märta Knutsson, Sundström ?, Ingrid Bengtsson, Inga Jansson, Margit Gustavsson, Stina Johansson, Evy Fast, Tyra Jansson, Främre raden fr. v. Nils Persson, Per-Olof Moell, Gunnar Martinsson, Ingemar Jansson, Ingemar Myregård, Nils Persson, Stig Emanuelsson, Bernard Kroon, Inge Svensson, Gunnar Knutsson, Rune Emanuelsson, Gunnar Josefsson, Inge Fransson.
1939 Främre rad fr. vänster: Uno Jansson, Inga-Lill Kelander, Hervor Andersson, Sara Holgersson, ?. Astrid Mård, Elly Jansson, Margit Blom, Gullan Kling, Lars-Åke Appelqvist. Mitten fr.vänster. Bengt Emanuelsson, Sten-Åke Knutsson, Ingvar Claesson, Stig Martinsson, Ingemar Björkqvist, Mats Fröman, Gerhard Fast, Karl-Erik Efrahimsson, Henry Pettersson. Bakre rad fr. vänster: Arne Holgersson, Astrid Gustafsson, Ella Davidsson, Gustav Evaldsson, Fröken Åkesson
1939 klass 1-3 Bakre raden fr. v. Torborg Andersson, Inga Andersson, Siv Almen, Evy Fast, Märta Knutsson, Astrid Gustavsson, Ingeborg Davidsson, Stina Johansson, Olga Åkesson. Mellersta raden fr. v. Astrid Gustavsson, Ingemar Björkqvist, Gerhard Fast, Mats Fröman, Gunnar Knutsson, Inge Fransson, Rune Emanuelsson, Främre raden fr. v. Lars-Åke Apelkvist, Bengt Emanuelsson, Sten-Åke Knutsson, Henry Pettersson, Arne Holgersson, Hervor Andersson, Gullan Kling, Astrid Mård.