Torpvandring 2002

Torpvandring området kring Fågelsången 2002

Kölaby hembygdsförening ordnar varje år på Kristi Hemmelsfärds dag torpvandring. I strålande varmt vårväder startade drygt 30 deltagare i år vid gamla järnvägsstationen. Trädets första stationshus låg på motsatt sida om järnvägen mot det nuvarande. Det gamla flyttades 1906 till Kinnarp. Platsen för ”Träskamarten” flyttades år 1885 från Trädets gård till området vid stationen. Vid detta tillfälle byggdes också de gamla marknadsstånden. 1889 skriver Ulricehamns Tidning att marknaden var den största hästmarknaden i Sverige och att man här sålde omkring 1000 föl varje år. För ettåriga hingstföl betalades vid den här tiden 500 kr, vilket får ses som en ansenlig summa. Marknaderna pågick här till i slutet av 1950-talet, då den förlades till området vid Vallensborg.
Promenaden fortsatte sen längs den gamla nerlagda järnvägen till platsen för backstugan där Frans och Ada Vallén en gång bodde. Frans var garvare. Stugan blev öde 1910, och de spår som ännu kan ses är förutom en boplatsmarkering en igenstenad brunn.
Genom grönskande natur med spirande brodd och lärkors ihärdiga drillande gick vandringen vidare. I en åkerkant ligger en stor sten med vackra skålgropar, som minner om att här fanns bebyggelse på bronsåldern. Trakten är för övrigt rik på fornminnen ända från stenåldern. Som alltid skvallrar naturen på olika sätt om boplatser, ofta genom syrenbuskar eller fruktträd. Lilla Sverkilstorp är inget undantag. Ett gammalt äppelträd vittnar här bebyggelse. Aron Johansson med makan Emma Maria Östberg bodde här. Aron var tidigare handlare på Trädets gård.
Skedetorpet lydde under Sverkilstorp och där skulle torparna göra två dagsverken i veckan. På torpet bodde Daniel Andersson och svenskbybon Melitta Knutas Philipsdotter (f) Felsing. Torpet blev öde 1937.
Vandringen gick också förbi Fågelsången 1 som finns kvar som fritidsbostad. Lagården tycks förhållandevis stor och det sägs ha berott på att ritningen var beräknad efter aln men byggd efter meter. Den byggdes troligen i slutet av 1930-talet eller början av 40-talet. Gamla Fågelsången eller Allmänningeberg är sedan länge borta men beboddes en gång av en kvinna vid namn Britta Andersdotter.
Ytterligare ett torp Kungsskede omtalades. Skräddaren Klas Ekberg bodde här, tills han år 1903 utvandrade till Amerika.
Sista anhalten den här dagen blev Dalen. Här bodde August och Lotta Johansson. August var banvaktare. Stugan revs i slutet av 1920-talet och området var under flera år koloniträdgård.
Inga Gustafsson hade lagt upp den här dagens torpvandring och med hjälp av Inge Fransson och Aina Johansson blev det en intressant tillbakablick på tider och levnadsvillkor, som vi bara kan ana oss till. Som alltid vid sådana här tillfällen är det många deltagare som minns episoder och anekdoter, vilket gör att många sedan länge mer eller mindre bortglömda personer på något sätt får liv igen.