Torpvandring 2007

Torpvandring med Kölaby hembygdsförening 2007-05-19
i
området kring Blomsholm

Sedan många åt tillbaka ordnar Kölaby hembygdsförening en torpvandring på våren. Så blev det också i år och utgångspunkten var Blomsholm. Under några soliga eftermiddagstimmar hann man med att besöka några av de 22 torp som en gång fanns under Lundby. Med Elly Gustafsson, Maj-Britt Juremo och Lars Johansson som kunniga ciceroner blev det en intressant resa bakåt i tiden.

Blomsholm, som kanske mest är känt för sitt sommarhem, var också på sin tid ett torpställe. Det gamla huset ersattes av ett nyare, som byggdes 1928. Sista torparna som bodde där var Ellen och Axel Lundgren. De flyttade 1943 till Örsered.

Av övriga torp och backstugor som besöktes den här dagen finns endast boplatsmarkeringar kvar. I en backstuga vid Blomsholm bodde på sin tid Anders Larsson, som var född 1825, tillsammans med hustrun Johanna Johansdotter, född 1829.  Stugan blev öde 1875. Nästa anhalt var Gamla Ekeberget, där Jan Petter Andersson bodde fram till 1892. Strax öster om markeringen finns tydliga spår av den forna ridvägen.

I Ekeberget bodde Johan Andersson med barnen Ragnhild och Einar. De flyttade efter att stugan brunnit i maj 1938 till Nygården. I närheten av husgrunderna finns rester av ett flertal potatisgravar.  Den siste boende i Oxasvedjan var Josef Gustav Johansson, som levde mellan 1823 och 1910. Han fick under slåtterarbete hälsenan avskuren av en lie och blev därigenom låghalt.

Hultatorpet (Klara lycka) byggdes enligt uppgift på en plats som kallades Risabacka. Från slutet av 1840-talet bodde Johannes Andersson och hustrun Johanna Larsdotter här med sina sex barn. Johannes far var soldaten Anders Klar. Därav kom namnet Klara lycka.

I en liten och låg ryggåsstuga med namnet Grönelid var den sist boende Karl Larsson fram till 1910. Enligt Bert Johanssons anteckningar hade stugan ”fem omslag, dvs stockar, och Karl räckte upp över öfsa”.

Ängaberget hade som många andra torpställen flera familjer boende under olika perioder. 1917 – 1928 bodde Hulda och Karl Klaesson med barnen Ingrid och Nils här, innan de flyttade till Åsarp. Mellan åren 1928 – 1932 bodde Agnes och Paul Persson här med barnen Nils och Asta. De flyttade senare till Brattelid. De sist boende i Ängaberget var Sigrid och Artur Johansson med barnen Elly och Arne. Familjen flyttade 1944 och därefter blev Ängaberget öde och revs så småningom.

Alldeles i närheten finns en triangelpunkt, som ligger 277,79 m över havet.

Sista hållpunkten den här strålande lördagseftermiddagen blev Pockås, där den siste torparen Anders Johansson bodde till 1904. Då flyttades stugan till Hagen.

Strax innanför Blomsholm kunde man också bese den stora stenen, som allmänt kallades ”dröpjestenen”. För de som kan sin västgötska är det lätt att förstå att korna ofta låg här och dröpjade dvs. idisslade.

Efter en mycket intressant utflykt i tiden var så sällskapet tillbaka vid utgångspunkten och kunde avsluta med att tacka dem som på ett mycket förtjänstfullt sätt lagt upp promenaden och arbetat med att ta fram fakta kring de olika boplatserna. Som alltid ger det många tankar om att den ”gamla goda tiden” många gånger inte var så god. När man får en inblick i de små åkerlappar som odlades upp med stor möda, är det lätt att förstå att det många gånger handlade om att mota svälten från dörren och göra vad som stod i ens makt för att skaffa mat till en stor familj.