Torpvandring 2008

Torpvandring med Kölaby hembygdsförening 2008-06-01
i
området kring Kila

I ett strålande försommarväder samlades drygt 40 personer för att gå en torpvandring i området Kila. Kila ligger på gränsen till Börstig och ett område där Kölaby hembygdsförening inte tidigare haft någon vandring. Inte heller finns några boplatsmarkeringar uppsatta här, något som kommer att åtgärdas, när föreningen gör om skyltningen.

Kila finns omnämnt första gången i jordeboken 1560 och överfördes 1887 från Böstig socken i Frökinds härad till Kölaby socken i Älvsborgs län.

Ett stort arbete med efterforskningar hade gjorts av Barbro Göransson, född och uppvuxen på Kila. Tillsammans med Gösta Wilhelmsson, Maj-Britt Juremo och några fler hade de letat fram många fakta, och som alltid fanns också en hel del anekdoter om de människor, som en gång bebott området.

Första anhalten var ”Klinges” eller Gillisa”. Under åren 1890 till 1930 ägde Oscar Ringström stället och därefter Hugo och Karin Kling. Gillis och Signe Johansson ägde stället till 1950, då det köptes av Ellis Johansson. Systern Ingrid övertog huset och hade det till 1990-talet. Gården ägs numera av Anders Berg, Tumarp.

Promenaden gick sedan till Judalyckan, som ägdes av Johannes Janson, även kallad juden. Enligt traditionen kallades han så för att han inte åt fläskkött. Juden avled 1915 efter att ha blivit påkörd av tåget. Han blev svårt skadad vid olyckan men fick ingen läkarvård. Meklalyckan låg strax intill Judalyckan och här tror man att f.d. soldaten Johan Mikael har bott.

Vid ”Balacka backar” bodde Gustav Balack, som kom från Börstig på 1860-talet. Han flyttade så småningom till Ljungåsen under Ågården.

Ytterligare en flytt hann han med under sin levnad och kom då till Fivlered.

Kila 1:6 även kallat ”Perssons”. Hit kom soldaten Johan Peter Johansson Löf från Vartofta och bodde här till 1908. Sonen Erik övertog ett av torpen, innan han 1917 flyttade till Skärum. Torpet köptes så småningom av Elliot och Knut Persson, Tumarp. Bostaden hyrdes ut till Karl Persson och hans hustru Augusta Karolina Johansson. De fick barnen Artur och Ida. Karl Persson gjorde kvastar m.m. för att dryga ut den skrala kassan.

Kila 1:4 ”Gustava”. 1883 köptes det av Johannes Gustafson från Vintorp, Börstig. Sonen Gustav Johansson övertog gården 1915 och ägde den sen till sin död 1954. Hustrun hette Anna Natalia Gustafsson och kom från Kringlarp tillsammans fick de barnen Maja, Gerhard, Märta och Barbro. Längre fram i tiden köptes gården av Tumarp.

Kila 1:5.” Karla”. Karl Johansson, gift med Edit Elfrida Eriksson. Förutom hennes båda barn fick de gemensamt Ingrid och Ellis. Ellis övertog gården efter föräldrarna och köpte också Kila 1:7 av Gillis och Signe Johansson på 1950-talet. Sist boende ägare var Ellis som år 2000 sålde till Berg, Tumarp.

Kila1:8 ”Lindqvistes”.

Ägaren Johan Lindqvist som var född i Luttra och hade hustrun Klara Kristina Johansdotter. En dotter Fredrika Lindqvist blev så småningom missionshusföreståndarinna i Trädet.

Kila 1:5 ”Almes”. Enligt husförhörslängden ägdes stället av avskedade soldaten Nils Johan Alm. Soldat Alms dotter Matilda Alm levde mellan åren 1857 – 1915. Hon dog i lunginflammation. Utom äktenskapet hade hon dottern Edit.

Kilatorpslyckan ”Torpet” ägdes av August Pettersson och revs 1914. En liten lagård fanns kvar till 1940-talet.

Dagens sista anhalt blev den s.k. Pigestenen, där en piga mördades1733. Drängen som utförde dådet blev häktad och dömdes till halshuggning och stegling. Detta skedde i Slutarp, Kinneveds församling. ”Gud bevare hvar kristen för slika onda råd och gierningar för Jesu skull” slutar informationstexten vid stenen.

Det blev en för alla deltagare mycket intressant förmiddag och för många helt nya marker och uppgifter. Ett stycke mycket vacker natur, som ligger väl undangömt en bit in i skogen och inte synligt från vägen.