Wibling

Stationsföreståndare
T F Wibling f 1875 tjänstgjorde åren 1930-1932