Bildgalleri Trädets järvägsstation

I precis 100 år hade Trädet järnvägsstation. Under gångna tider en samlingsplats för bygdens folk. Många minnen från stationen och dess personal finns säkert kvar. Därför överlämnas denna samling till Kölaby hembygdsförening att bevaras som minne från en gången epok. Detta bildarkiv sammanställdes av Evert Claesson 1958, och har sedan kompletterats. Stationen upphörde den 16 juni 1973.

Trädet i augusti 1973
G. Ellström

Stf. A Höök f 1821              tjänstgjorde åren 1873-1882
Stf. G A Johansson f 1856    tjänstgjorde åren 1882-1893
Stf. C A F Belfrage f 1859    tjänstgjorde åren 1893-1906
Stf. J F Nelander f 1867       tjänstgjorde åren 1906-1930
Stf. T F Wibling f 1875         tjänstgjorde åren 1930-1932
Stf. C F Lindgren f 1888      tjänstgjorde åren 1933-1935
Stf. R A Sjölander f 1894     tjänstgjorde åren 1935-1937
Stf. A G Pettersson f 1886   tjänstgjorde åren 1937-1942
Stf. E V Sjöstrand f 1903     tjänstgjorde åren 1942-1947
Stf. S H Pettersson f 1920    tjänstgjorde åren 1948-1950
Stf. T E Claesson f 1916      tjänstgjorde åren 1951-1961
Stf. Arne Persson                 tjänstgjorde åren 1961-1962
Stf. Gunnar Ellström             tjänstgjorde åren 1962-1973

Senaste inläggen