Kölaby Hembygdsförenings tipspromenad på Kronogården Trädet
den 1 aug samlade deltagare

Pristagare Vuxenklassen:
1
2
3

Pristagare Ungdomsklassen:
1
2
3

Ratta svar:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Skiljefråga
Rätt rad: