Rätt rad och vinnare 4 augusti

1 Björnarna och Lejonen
2. Karl XIV Johan
3. Boxning
4. En behå
5. 3
6. 11 st.
7. Ågren 
8. England
9. Ängel
10. Liten bokstav i handskrift
11. Istanbul
12. Blodnäbbsvävare
13. Tenor
14. 32 grader
15. Isac Newton

Pristagare vuxenklassen:
1. Kristian Kallin Dalum 15 rätt. 3 775g.
2. Lasse Setterberg Falköping 15 rätt. 64 173g.
3. Monica Setterberg Falköping 15 rätt. 67 819g.

Pristagare ungdomsklassen:
1. Ludvig Törnkvist Rimbo 13 rätt. 7000g.
2. Elisabeth Törnkvist Rimbo 13 rätt. 6507g.
3. Cornelia Liljesjö 12 rätt. 9 833g.

Rätt rad: XXX 112 X21 11X 22X
Skiljefråga: 12 322 g.
Antal deltagare: 112