Torpvandring 2004

Torpvandring med Kölaby hembygdsförening 2004

Traditionsenligt ordnar Kölaby hembygdsförening torpvandring på Kristi Himmelsfärds dag. Så var fallet även i år och den här gången var området Trädets samhälle, eller byroten, som man ofta säger i bygdesammanhang.
Ett 40-tal intresserade yngre och äldre hade mött upp den här soliga men kyliga förmiddagen. Föreningens ordförande Eva-Lisa Törnqvist hälsade alla välkomna till en promenad, som skulle bli en resa bakåt i tiden. Snabbt kunde man konstatera att mycket hänt i samhället det senaste halvseklet. Går man sedan tillbaka ett helt sekel, så är det inte mycket som är sig likt.
Vid torget ligger brandstationen, som byggdes omkring 1953. Att Trädet en gång haft ett mejeri med en skiftande historia är väl allom bekant,  men att det byggdes 1938 och att det under glansperioden på 1950-talet hade ca 290 mjölkleverantörer och hette Norra Redvägsmejeriförening u.p.a., kanske inte alla kommer ihåg.
Alldeles vid torget låg också Lagerstrands smedja och om den visste sonen Sten Lagerstrand att berätta. Att vara smed på 30- och 40-talet var ett slitgöra med ömsom kyla och ömsom värme och utan några som helst bekvämligheter. Smedjan hade tre avdelningar med både hovslageri, smedja och snickeri. Smeden arbetade dessutom som frisör, vilket har sin egen historia.
Här fanns också Trädets bryggeri, som startades 1928 av Gottfrid Josefsson, och  som verkade ända in på 1970-talet. Trädets syfabrik, handelsbanken, Valter Anderssons affär, Ströms charkuteri, telefonstationen och Asta Svenssons manufaktur är andra firmor som var igång under olika epoker under 1900-talet.  Godegårds konditori och Nya kaféet har de flesta Trädetsbor minnen från.
Glanséns speceri- och diversehandel byggdes 1931 men affärs- och fabriksfastigheten har en betydligt längre historia med bl.a. mejeri.
Ätrans syfabrik startades 1943. På tomten alldeles vid Ätrans strand fanns under en lång rad av år en bastu. Dit gick skolbarnen varannan vecka för att sköta sin hygien. Till bastun åkte man ända från Brismene för att löga sig. Iris Abrahamsson berättade hur hon cyklade med sina klasskamrater för att bada och sen gå på Godegårds konditori för att dricka kaffe, en utflykt så god som någon.
Den nuvarande bron över Ätran byggdes 1965 och  ersatte då en bro från 1870-talet. Trädets äldsta företag Bro kvarn är omnämnt i skattelängden redan 1699.
1916 fick de som bodde i samhället elektricitet från Bro kvarn.
I närheten fanns också Klockaretomtens bränneri och  Moells garveri. Att det i början av förra seklet inte var så noga med avlopp och utsläpp från olika affärsrörelser fanns det många historier om.
Fastigheten Bohus, det första huset på Börstigvägen, byggdes 1905. Här öppnade Handelsbanken sitt kontor 1916.
Två snickerifabriker, en smedja och en bandfabrik, låg sida vid sida. De båda snickerifabrikerna fortfarande finns kvar. Här fanns också Hugos Gustafssons cykelaffär som också en gång var hattaffär,
Där nuvarande Kallin & Franzén har sin möbelindustri var ytterligare en speceriaffär under ett antal år.  Sista utposten åt Börstig blev Tumarp, en av de största gårdarna i Trädet och under många år en släktgård.
Den sen nästan 20 år nerlagda järnvägen har blivit en mycket fin gång- och cykelväg och längs den kom sällskapet till Trädets järnvägsstation. Huset byggdes 1906. I närheten låg också arresten, som användes för överförfriskade marknadsbesökare bl.a. Här i närheten låg även Manhem, som var målarverkstad och ägdes av Martin och Signe Larsson. Södergrens speceriaffär låg alldeles i närheten.
Viktor Gustafsson, känd för de flesta äldre Trädetsbor hade slakteri och även bostad i närheten av järnvägsstationen.
Vid Högabacka gjordes en kaffepaus och nu rörde det sig inte om 100 år bakåt i tiden. Högabacka har ett stort antal fornlämningar i form av järnåldersgravar. I området finns också resta stenar och en domarring. Att Kölaby är en mycket gammal kulturbygd är väldokumenterat.
På väg tillbaka till samhället kunde man konstatera att Trädets första folkskola låg vid Vallensborg.  Småskolan, nuvarande församlingshemmet, låg vid kyrkan. Stommen med Kölaby Kungsgård är ytterligare en av de stora gamla gårdarna i Trädet.
Gunnar och Aina Martinsson pekade på en intressant upptäckt som gjorts nyligen. Utanför kyrkmuren låg en flat graverad stenhäll. Troligen har den tillhört den gamla kyrkan, som fanns före 1836, då den nuvarande byggdes. Hällen har grävts upp tvättats av. Tankar finns att lägga den i en eventuell minneslund vid kyrkan.  Invid kyrkan ligger ålderdomshemmet från 1930-talet, som numera används som privatbostad.
Sista stoppet blev vid Kölaby skola som byggdes 1935 och som fortfarande är en väl fungerade skola.
Mitt emot skolan ligger Ågården också den med gamla anor.
Samtliga deltagare var överens om att det finns en stor myckenhet av historia om man bara går 50 år tillbaka i tiden. Det är lätt att se, att Trädet hade sin storhetstid på 50- och 60-talen med affärer, läkarvård, tandvård, distriktssköterska, två taxistationer m.m. När hedersorden blev centralisering och stora enheter, försvann det mesta av den gamla tiden. Fortfarande är dock Trädet ett litet välmående samhälle med en hel  unga familjer som valt att stanna kvar eller som flyttat in. Samhället fortlever.