1954-55_1-2

1954-55 klass 1-2

Bakre raden fr. v: Astrid Andersson, Gunnar Winerdahl, Bertil Karlsson,
Christer Winerdahl, Gert Melander, Karl-Åke Gunnarsson, Sven-Gunnar Andersson,
Anita Johansson, Ingvar Fransson, Eva-Lisa Josefson, Håkan Rylander,
Britt-Marie Rosman, Ingrid Kroon, Maj Josefsson, Bengt Claesson, Rune Bloom.
Främre raden fr. v: Tryggve Martinsson, Roland Linder, Conny Turesson,
Lena Ingvarsson, Ann-Karin Johansson, Gunvor Ragnar, Elisabeth Gustafsson,
Barbro Haldorsson, Marita Gustafsson, Berit Bergsten, Berit Gustafsson.