1952

Kölaby Skola 1952 klass 1-6.

Längst fram fr. vänster: Okänd, Ingemar Kroon, Ingemar Meijer, Hermansson, Kent Göransson, Bo-Lennart Bergsten.
Rad nr. 2 från vänster: Fred Gustavsson, Bo Glansén, Björn Kroon, Egon Hermansson, Per-Olof Björkman, Lennart Kling, Johny Gustavsson, Sven Johansson, Bernt Andersson, Lars-Åke Ström, Jan-Olof Kroon, Bengt Dahlgren, Karl-Erik Torstensson.
Rad nr 3 från vänster: Eva Glansén, okänd. Inga-Lott Kroon, Lena Johansson, Lena Troponen, Dagmar Evaldsson, Britt-Marie Meijer. Rosa Dahlgren, Marianne Wilhelmsson, Ulla-Britt Johansson, Ulla-Britt Kroon, Inger Ek, Karin Glansén, Gunnel Sigfridsson, Monica Carlsson, Maud Johansson, Dagny Dahlgren, Gunilla Linder.
Rad 4 stående från vänster: Birgitta Appelqvist, Ulla Blom, Birgitta Björkqvist, Ing-Mari Linder, Anita Johansson, Eva Rylander, Elsie Nelander, Aina Freij. Margareta Paulsson, Inger Sigfridsson, Anita Andersson, Inga-Lill Byhlin, Inga Kling, Irene Gustavsson, Maj-Britt Byhlin, Margareta Kroon,
Rad 5 från vänster: Börje Persson, Assar Evaldsson, Yngve Brorsson, Stig Andersson, Hasse Hermansson, Henry Hermansson, Ulf Kroon, Gunnar Davidsson, Rune Carlsson, Ingvar Hilmersson.
Rad 6 från Vänster: Olle Nelander, Ingemar Wilhelmsson, Göran Nordqvist,
Lärare Gullan Hasselrot Martha Björkqvist och Karl Björkqvist.
Översta raden från vänster: Pelle Östberg, Lennart Appelqvist, Karl-Erik Johansson.