1958-59 klass5-6

1958-59 klass 5-6

Bakre raden fr. v: Conny Thuresson, Roland Linder, Eva-Lisa Josefson, Anita Johansson, Rune Bloom, Ingrid Kroon, Tryggve Martinsson, Britt-Marie Rosmann, David Haldorsson, Marita Gustafsson, Bertil Karlsson, Ingvar Fransson.
Mellersta raden: Elisabeth Gustafsson, Gunvor Ragnar, Lena Ingvarsson, Maj Josefsson, Barbro Haldorsson, Berit Gustafsson, Berit Bergsten, Ann-Karin Johansson,
Främre raden: Gunnar Winerdahl, Håkan Rylander, Sven-Gunnar Andersson, Christer Winerdahl, Karl-Åke Gunnarsson.