1957-58 klass5-6

1957-58 klass 5-6

Främre raden fr.v. Ingrid Kroon, Birgitta Wallin, Jannike Thuresson, Marita Gustafsson, Britt-Marie Rosman, Inga-Lill Brorsson.
Andra raden fr.v. Conny Thuresson, Roland Linder, Gösta Eek, Lilian Ohlsson Birgitta Linder, Anita Johansson, Lisbeth Johansson, Göte Börjesson, Bror Wallin, Bengt Claesson,
Lärare David Haldorsson, Ingvar Fransson, Lennart Forsberg, Bengt-Inge Lindell, Lennart Lundqvist, Gunnar Winerdahl