5-6 klass 1955

Kölaby skola 1955 klass 5-6

Stående mot väggen från vänster: Ulla-Britt Kroon, Kerstin Fransson, Britta Ragnar, Ulla-Britt Johansson, Gunilla Linder, Lena Johansson, Sigbritt Linder,
Lärare David Haldorsson, Johny Hilmersson, Inge Claesson, Bengt Hellberg,
Fred Gustavsson, Per-Olof Björkman.
Sittande: Lars Rylander, Margareta Appelqvist, Sven Johansson, Inga-Lott Kroon, Monica Carlsson, Bengt Dahlgren, Birgitta Karlsson, Lars-Åke Ström, Lennart Kling, Jan-Olof Kroon, Bo Glansén, Bernt Andersson, Assar Evaldsson, Karl-Erik Torstensson.