1951

1951 klass 1-2

Bakre raden fr. vänster: Margareta Appelqvist, Kerstin Fransson, Maud Johansson, Britta Ragnar, Monika Carlsson, Ulla-Britt Johansson, Ulla-Britt Kroon, Inga-Lott Kroon, Lena Johansson, Gunilla Linder. Lärare: Olga Åkesson
Mellersta raden fr. vänster: Karl-Erik Torstensson, Jan-Olof Kroon, Per-Olof Björkman, Bernt Andersson, Bo Glansén, Assar Evaldsson. Börje Persson, Egon Hermansson,
Främre raden fr. vänster: Bengt Dahlgren, Lars Rylander, Ola Nordkvist, ?,
Sven Johansson, Lars-Åke Ström, Lennart Kling, Fred Gustavsson.