1946-47klass1-2

1946-47 klass 1-2
Bakre Raden fr. v: Alf Johansson, Olga Åkesson, Gunnar Johansson, Gunnar Svensson, Ingemar Andersson, Sven-Olof Josefson, Göran Nordqvist, Jane-Olof Ström, Ulf Kroon.
Mellersta raden fr. v: Ingemar Wilhelmsson, Ingvar Gustavsson, Gunnel Dahlgren, Ulla Blom, Greta Kroon, Karl-Erik Johansson, Lennart Apelqvist.
Främre Raden fr. v: Olle Nelander, Gunnar Davidsson, Anita Johansson, Birgitta Björkqvist, Ing-Marie Linder, Sonja Karlsson, Gullan Karlsson, Inger Sigfridsson. Max Gustavsson