1949-50klass 1-2

1949-50 klass 1-2
Från vänster 1:a raden: Egon Hermansson, Karl-Erik Torstensson, Marianne Wilhelmsson, Ulla-Britt Kroon, Ann-Kristin Kroon, (hade ej börjat skolan) Monika Carlsson, Ulla-Britt Johansson, Lars-Åke Ström, Sven Johansson.
Från vänster 2:a raden: Per-Olof Björkman, Maud Johansson, Eva Glansén, Inga-Lott Kroon, Birgitta Appelqvist, Jan-Olof Kroon.
Från vänster 3:a raden: Lennart Kling, Bengt Dahlgren,
Från vänster 4:a raden: Bo Glansén, Bernt Andersson, Johny Gustavsson, Irene Gustavsson, Rosa Dahlgren, Assar Evaldsson, Björn Kroon, Börje Persson, Lärare: Olga Åkesson