1956-57 klass 3-4

1956-57 klass3-4

Stående fr. v: Conny Thuresson, Ingvar Fransson, Gullan Hasselroth, Roland Linder, Britt-Marie Rosman, Marita Gustafsson, Eva-Lisa Josefson, Ingrid Kroon, Anita Johansson, Gunnar Winerdahl, Bent Claesson.
Sittande fr. v: Berit Bergsten, Ann-Karin Johansson, Lena Ingvarsson, Rune Bloom, Barbro Haldorsson, Karl-Åke Gunnarsson, ?? Elisabeth Gustafsson, Tryggve Martinsson, Håkan Rylander, Berit Gustafsson, Bertil Karlsson, , Maj Josefsson, Gunvor Ragnar, Christer Winerdahl